eRENT Dane osoby pobierającej auto

Kolejnym krokiem jest możliwość zapisu danych osoby pobierającej samochód. Jeśli w systemie Flota RENT była już zapisana rezerwacja na osobę fizyczną, dane kierowcy zostaną podstawione automatycznie (z możliwością edycji). W przypadku gdy klientem jest firma, dane osoby odbierającej należy wpisać ręcznie.