eRENT Wycena wynajmu

Moduł podstawowy

Operator aplikacji eRENT ma wgląd do wszystkich warunków cenowych najmu, tj. opłaty za wynajem, opłaty dodatkowe (np. podstawienie auta, fotelik itp.) oraz informacji czy klient wpłacił zabezpieczenie (np. kaucję lub zaliczkę). Aplikacja informuje operatora o szeregu istotnych informacji rozliczeniowych.
Wszystkie powyższe informacje są pobierane ze zlecenia wprowadzonego wcześniej do systemu Flota RENT.

Moduł zaawansowany

Moduł pełnego zarządzania wyceną daje operatorowi aplikacji mobilnej jeszcze więcej możliwości:

  • edycję stawki za wynajem (w ramach zdefiniowanej ceny minimalnej)
  • dopisywanie opłat dodatkowych
  • dopisywanie faktu pobrania kaucji, zaliczki, zadatku

Wycenę można uzupełniać o dodatkowe pozycje np. opóźnienie zdania itd.
W przypadku przedłużenia / skrócenia najmu albo np. przekroczenia limitu km przez klienta, wycena może być aktualizowana automatycznie poprzez dodanie odpowiednich pozycji do wyceny.