Partner CFM Automatyczne autoryzacje

Dla firm CFM zarządzających dużymi flotami pojazdów, zainteresowanych automatyzowaniem procesów autoryzacji serwisowych oraz osiąganiem większych oszczędności czasu i lepszej wydajności pracy, moduł Partner CFM oferuje mechanizm automatycznego autoryzowania zleceń. Funkcja ta przeznaczona jest dla zaplanowanych czynności, do których można stworzyć określony plan serwisowy – np. przeglądy OT.

Plan serwisowy jest przypisany do danego modelu pojazdu w systemie FLOTA i zawiera zestawienie poszczególnych części i robocizny do każdego rodzaju przeglądu. Doradca serwisowy po zalogowaniu się do Partnera CFM i zapisaniu potrzeby wykonania danego przeglądu, automatycznie otrzymuje listę wymaganych i opcjonalnych materiałów. Jeśli lista pokrywa się z realnym zapotrzebowaniem, zlecenie zostaje automatycznie autoryzowane. Założeniem mechanizmu jest zwolnienie firmy CFM z obowiązku autoryzowania czynności, które zostaną wykonane zgodnie z planem serwisowym. W takich przypadkach dostawca CFM otrzymuje jedynie wiadomość email z potwierdzeniem zlecenia przez automat, a także ma możliwość monitorowania tych zleceń z poziomu systemu FLOTA.

Automatyczne autoryzowanie jest obostrzone wieloma warunkami i mechanizmami kontrolującymi, tj:

  • ingerencja doradcy serwisowego (np. zwiększenie ilości zaplanowanych lub dodanie nieplanowanych materiałów)
  • brak chronologii przeglądów (np. brak autoryzacji na przegląd po 60 tys. jeśli brakuje danych dot. przeglądu po 45 tys.)
  • tolerancja stanu licznika (np. brak autoryzacji na przegląd po 60 tys. jeśli stan licznika pojazdu to 58 tys.)