eSOFTRA Zawsze aktualne dane

Aplikacja pobiera dane z systemu Flota i wyświetla zawsze najświeższe dane. Na liście pojazdów widoczny jest aktualny użytkownik, oddział lub inna jednostka organizacyjna firmy. Pojazdy o różnych statusach mogą być oznaczone odrębnymi kolorami. Listę pojazdów można przeszukiwać w prosty sposób za pomocą wielu różnych parametrów, a także ustawić wygodny sposób sortowania.