eRENT Szczegóły wynajmu

Po wybraniu konkretnego wynajmu wyświetlają się dane szczegółowe: numer rejestracyjny i marka pojazdu, data i miejsce planowanego wydania i zwrotu auta, dane osoby kontaktowej oraz informacja o kliencie. Operator widzi również uwagi wpisane przez centralę do danego wydania / zdania.
Po wybraniu opcji „Zadzwoń” aplikacja łączy się z podanym numerem telefonu klienta. Dane o wydaniu można wpisywać „krok po kroku” lub szybko przejść do innego etapu.