Partner CFM Dostęp do faktur

Każdy klient mający dostęp do Partnera CFM ma możliwość zarządzania fakturami wystawionymi przez dostawcę CFM. Każda faktura (za wynajem, zarządzanie serwisowe, re-faktura, korekta itp.) będzie dostępna z poziomu WWW dla klienta do pobrania w formacie np. PDF. Firmy CFM, które dostarczają klientowi również załączniki do faktury, mogą je udostępniąć klientowi np. w formacie XLS. Jest to alternatywa do wysyłania klientom dokumentów emailem.

Można pobrać fakturę oraz załącznik do faktury. Załącznikiem może być plik np. XLS, zawierający zbiorcze zestawienie pozycji danej faktury. Takie załączniki mogą być źródłem raportów lub być przekazywane do systemu finansowo-księgowego w firmie.