eSOFTRA Szczegółowe dane pojazdu

Po wybraniu konkretnego pojazdu wyświetlają się dane szczegółowe:

  • Aktualny użytkownik pojazdu i jego dane kontaktowe, a także oddział lub inna jednostka organizacyjna firmy. Z tego poziomu można w szybki sposób skontaktować się z użytkownikiem (telefon, email, SMS) oraz dokonać zmiany użytkownika
  • Szczegółowe parametry pojazdu, np. numer VIN, aktualny przebieg, termin badania technicznego oraz termin i przebieg następnego przeglądu.
  • Ubezpieczenie - aktualna polisa ubezpieczeniowa z rozbiciem na OC, AC, NW, AS, numer polisy, daty obowiązywania, nazwa firmy ubezpieczeniowej.
  • Karta paliwowa - aktualna karta paliwowa z informacją o wystawcy, numerze karty, numerze PIN oraz terminie ważności.