eSOFTRA Usprawnienie procesów

Aplikacja eSOFTRA wspomaga codzienne obowiązki fleet managera. Jednym z nich jest wydanie pojazdu nowemu użytkownikowi. Dzięki aplikacji, proces ten może się odbyć przy pomocy urządzenia mobilnego.

  • Wydanie / Zdanie pojazdu - do aplikacji można wprowadzić datę i godzinę wydania i zdania pojazdu wraz z aktualnym przebiegiem i stanem paliwa w baku.
  • Nowy użytkownik - wprowadzanie danych nowego użytkownika pojazdu odbywa się w wygodny sposób za pomocą funkcji autouzupełniania z listy, która jest na bieżąco synchronizowana z kartoteką pracowników systemu Flota.
  • „Check-lista” z wyposażeniem pojazdu jest definiowana w systemie Flota. Następnie aplikacja eSOFTRA umożliwia zaznaczenie stanu wyposażenia przy wydaniu i zwrocie, z funkcją przeniesienia na protokół zdawczo-odbiorczy.
  • Uszkodzenia - w dowolnym miejscu na obrazku pojazdu można przytrzymać palec w celu zaznaczenia i opisania wady. Aby w każdym momencie łatwo rozróżnić wcześniejsze uszkodzenia od tych najnowszych, zostały one wyraźnie oznaczone odrębnym kolorem. Dodatkowo za pomocą ikony aparatu można wykonać i załączyć zdjęcia.