eRENT Wynajem z OC sprawcy

"eRENT" oferuje również moduł do wprowadzania wynajmów z OC sprawcy, które to charakteryzują się bardziej rozbudowanym procesem i dokumentacją. Z poziomu urządzenia mobilnego można wprowadzić wszystkie niezbędne informacje, m.in.: dane najemcy, dane uszkodzonego pojazdu, dane sprawcy szkody, opis szkody, wydanie pojazdu, planowany zwrot pojazdu.
Możliwe jest generowanie elektronicznych dokumentów dot. wynajmu (podobnie jak protokołu wydania / zdania pojazdu) Dodatkowo za pomocą aparatu fotograficznego w urządzeniu mobilnym, można załączyć dowolne dokumenty i oznaczyć je różną kategorią, np.: dowód rejestracyjny, polisa AC uszkodzonego pojazdu, prawo jazdy, polisa OC sprawcy, dowód osobisty najemcy, umowa cesji wierzytelności, umowa wynajmu, cennik, protokół zdawczo-odbiorczy, oświadczenia i inne dokumenty.