eRENT Wprowadzenie wydania / zwrotu pojazdu

Formularz wydania i zwrotu pojazdu umożliwia wprowadzenie podstawowych informacji, tj. data i godzina wydania, stan licznika oraz stan paliwa w baku, a także opcjonalnie - miejsca wydania lub zwrotu.
Na tym etapie możliwe jest również wprowadzenie dowolnych uwag do wydania / zwrotu samochodu. Wszystkie wprowadzone uwagi zostaną zapisane w systemie Flota RENT, jak i umieszczone na protokole wydania samochodu lub w umowie najmu. Protokół i umowa mogą być od razu wysłane do klienta.