Partner CFM Wielopłaszczyznowa platforma WWW

Partner CFM jest narzędziem zintegrowanym z systemami FLOTA produkcji SOFTRA. Umożliwia bieżący dostęp do wybranego zakresu najświeższych danych dla wielu podmiotów biorących udział np. w procesie zarządzania pojazdami (np. likwidacji szkody czy wykonania przeglądu samochodu). Jest to moduł w pełni działający w przeglądarce internetowej na komputerach oraz urządzeniach mobilnych z przeglądarką WWW, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. W zależności od roli osoby logującej się, dostępne są inne funkcje aplikacji.

 • Fleet manager (klient)
  - aktualny stan floty, opis techniczny, terminy, przebiegi, limity itp.
  - aktualny przydział pojazdu do kierowcy, oddziału firmy itp.
  - dostęp do danych kontraktu, zleceń, opon, ubezpieczeń, kart paliwowych itp.
  - podgląd i pobranie faktur wystawionych przez firmę CFM wraz z załącznikiem
  - zarządzanie dokumentami, skany, zdjęcia itp.
  - moduł umożliwiający aktualizację kierowcy do pojazdu z zachowaniem historii
 • Użytkownik pojazdu
  - dostęp do danych swojego pojazdu (opis, terminy, karta pal, opony, kontrakt)
  - zgłaszanie potrzeby serwisowej / szkody
  - aktualizowanie stanu licznika pojazdu
  - wprowadzanie elektronicznych kart drogowych, faktur gotówkowych
 • Doradca serwisowy
  - zgłaszanie / przyjmowanie potrzeby serwisowej do pojazdu w warsztacie
  - przyjmowanie autoryzacji serwisowej, zgłaszanie uwag, dokumentów i zdjęć
  - otrzymywanie automatycznych autoryzacji na podstawie planów serwisowych