Partner CFM Zlecenia serwisowe

Nowe zlecenie serwisowe może zostać zgłoszone zarówno przez doradcę serwisowego, opiekuna floty jak i bezpośrednio przez użytkownika samochodu. Istnieje możliwość wprowadzania różnego rodzaju zlecenia w zależności od potrzeby serwisowej. Każdy rodzaj zlecenia charakteryzuje się odrębnym procesem postępowania w systemie, a także powoduje wyświetlenie innych danych, dostosowanych do danego typu zlecenia. Nowe zlecenie jest automatycznie zapisywane w systemie Flota, dzięki czemu zachowany jest automatyczny obieg informacji pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą. Istnieje możliwość włączenia komunikatów email / SMS z informacją o nowym zdarzeniu.

Serwis może mieć podgląd pod wszystkie wcześniejsze zlecenia serwisowe danego pojazdu wykonywane w swoim warsztacie. Z kolei fleet manager widzi wszystkie zlecenia pojazdów, którymi zarządza oraz ich aktualny status, natomiast użytkownik samochodu ma dostęp do wszystkich zleceń, które zostały przez niego zgłoszone. Dzięki temu nie istnieje ryzyko dostępu do wybranych danych przez niewłaściwe osoby.