eSOFTRA Zgłoszenia serwisowe

Dostępna jest wersja eSOFTRA dla bezpośredniego użytkownika pojazdu. Kontakt użytkownika pojazdu z fleet managerem jest prosty, dzięki możliwości zgłaszania potrzeb serwisowych bezpośrednio z aplikacji. Dane użytkownika i pojazd są podstawiane automatycznie przez system. Użytkownik wprowadza wyłącznie niezbędne dane, tj. opis zgłoszenia, przebieg pojazdu i ewentualne uwagi. Można też załączyć zdjęcie do zgłoszenia. Zgłoszenie zapisywane jest w kartotece autoryzacji systemu Flota i oczekuje na reakcję fleet managera.