eSOFTRA Alerty i przypomnienia

eSOFTRA to również znacznie łatwiejsza kontrola nad istotnymi terminami kontroli pojazdów. Alerty i przypomnienia są dostępne z poziomu kieszonkowego urządzenia w dowolnym momencie. Aplikacja przypomni o końcu polisy ubezpieczeniowej, upływającym terminie badania technicznego czy też ilości km pozostałych do przeglądu OT.
Uproszczona komunikacja przez SMS, e-mail lub telefon z użytkownikami pozwala na skuteczne informowanie pracowników o tych zdarzeniach.