Partner CFM Efektywna komunikacja

Partner CFM jest modułem webowym dedykowanym dla systemu FLOTA. Obie aplikacje są ze sobą ściśle zintegrowane, dzięki czemu wszelka wymiana danych dzieje się w czasie rzeczywistym. Zarówno użytkownicy Partnera jak i systemu FLOTA posiadają najnowsze dane aktualizowane przez drugą stronę. Cały proces wymiany danych może być wspomagany przez komunikaty emailowe lub SMS w przypadku wykonania pewnych akcji, np.:

  • powiadomienie firmy CFM o nowym zgłoszeniu serwisowym
  • powiadomienie serwisu o autoryzowaniu / odrzuceniu zlecenia
  • powiadomienie klienta o nowej fakturze do pobrania, dostępnej na portalu WWW
  • powiadomieniu kierowcy o konieczności stawienia się na przegląd