eSOFTRA Elektroniczne dokumenty

Aplikacja umożliwia złożenie podpisu na ekranie telefonu, potwierdzającego dokonanie odbioru pojazdu. Następnie dane pojazdu, użytkownika oraz zaznaczone uszkodzenia wraz z podpisem graficznym są automatycznie przenoszone na protokół wydania pojazdu. Wbudowany automat wysyła email z załączonym protokołem do użytkownika pojazdu.
W systemie Flota wydanie pojazdu jest zapisane w kartotece przydziałów wraz z protokołem elektronicznym w formie załącznika PDF. Pozwala to na eliminację dokumentów papierowych. Za pomocą aparatu w smartfonie lub tablecie, można wykonać dowolną ilość zdjęć pojazdu i dokumentów. Po zakończonej synchronizacji zdjęcia będą dostępne dla fleet managera w głównym systemie.