FLOTA Commandor Analizy kosztów

Koszty mogą być analizowane na różnym poziomie szczegółowości. Najbardziej szczegółowe operują poszczególnymi pozycjami faktur. Najbardziej syntetyczne pozwalają definiować zbiorcze grupy kosztów.

Program umożliwia analizę kosztów w układach:

  • wartość kosztów z podziałem wg rodzajów (np. paliwa, przeglądy)
  • koszty utrzymania poszczególnych samochodów, jednostek org., centrów kosztowych (MPK) itp.
  • koszty generowane przez danego pracownika
  • obroty z wystawcą faktur (stacją paliw, serwisem itp.)
  • wydatki dla każdej karty płatniczej
  • zakupy wykonane w soboty i niedziele

Powyższe analizy mogą być wykonywane:

  • za określony okres
  • dla wybranych jednostek org.
  • dla podanej grupy samochodów lub jednego pojazdu
  • dla wskazanych grup kosztów

Wszystkie zestawienia, raporty i analizy mogą być przeglądane na ekranie monitora, drukowane lub przekazywane do programów MS Excel, MS Word i innych programów w postaci plików *.xls, *.rtf, *.wmf, *.txt, *.csv, *.htm.