FLOTA Pro CFM Zarządzanie

Kartoteka klientów

Kartoteka klientów pozwala na zarejestrowanie wszystkich informacji o firmach, dla których świadczone są usługi zarządzania flotą, wynajmu długoterminowego, zarządzania serwisowego itp. Oprócz danych teleadresowych klienta, ustawia się tutaj m.in. sposób rozliczania z klientem, format wysyłania faktur elektronicznych, wielkość rabatu/narzutu przy refakturowaniu, rabaty od firm paliwowych (groszowe lub procentowe), sposób fakturowania i inne.

Wszystkie ustawienia zdefiniowane dla danego klienta wspomagają cykliczne fakturowanie lub refakturowanie wybranych kosztów.

 

kartoteka klientów

Umowy ramowe i kontrakty na pojazdy

Umowy ramowe określają podstawowe relacje z klientem i ich warunki. Program przechowuje umowy, jak również aneksy. Umowy można drukować wg własnego wzoru lub przechowywać jako załączniki elektroniczne.

Kontrakty dotyczą konkretnych pojazdów i zawierają wszelkie informacje na temat ich wynajmu/serwisowania (m.in. data obowiązywania, szczegółowe warunki, opłaty, harmonogram należności itd.). System pozwala operatorowi na szybki podgląd danych o samochodzie z poziomu kontraktu (np. historia serwisowania, autoryzacje serwisowe, dane techniczne, aktualny kierowca itd.)

 

Umowy ramowe

Fakturowanie klientów flotowych

Moduł fakturowania umożliwia wystawienie faktur zgodnie z planem należności cyklicznych, refakturowanie kosztów serwisowania lub kosztów wykraczających poza warunki umowy. Można generować faktury w różnych formatach i przesyłać je wraz z załącznikami do klienta e-mailem. Istnieje również możliwość wystawiania faktur korygujących. Kompleksowe fakturowanie umożliwia działanie wg różnych wariantów - można drukować faktury z załącznikiem lub bez, obciążać wybrane grupy pojazdów lub wszystkie.

 

Fakturowanie klientów flotowych