FLOTA Rent Dane podstawowe

System Flota Rent jest profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym przeznaczonym dla firm prowadzących wypożyczalnie samochodów i oferujących wszelkie usługi związane z wynajmem krótkoterminowym pojazdów.

Program umożliwia prowadzenie grafiku rezerwacji i wynajmów pojazdów, wspomaga obsługę klientów i fakturowanie, drukuje dokumenty umów, protokoły zdawczo-odbiorcze itp. Program zawiera moduł obsługi administracyjno-technicznej samochodów oraz pełną ewidencję ich kosztów utrzymania. Umożliwia prowadzenie analiz kosztowych w wielu przekrojach. Zawiera narzędzia analizy rentowności wypożyczalni oraz analizy współczynników wykorzystania pojazdów.