FLOTA Commandor Ewidencja kosztów

System Flota Commandor c/s umożliwia ewidencję wszelkiego rodzaju kosztów.

Koszty mogą być wprowadzane w różny sposób, np.:

 • wprowadzane ręcznie (faktury, rachunki, paragony, polisy, dowody wewnętrzne itd.)
 • importowane z danych przekazywanych z systemów kart paliwowych Orlen, BP, Statoil, Shell, itd.
 • importowane z bilingów telefonicznych IDEA, PLUS, itd.
 • importowane ze stacji serwisowych i innych firm
 • przekazywane z systemów finansowo-księgowych.

 

Faktury mogą zawierać wszystkie lub niektóre z poniższych pozycji:

 • numer faktury, pozycja na fakturze, data zakupu, data wystawienia
 • wystawca faktury (umożliwia grupowanie faktur od wskazanych wystawców)
 • treść - nazwa usługi, towaru oraz dodatkowe uwagi
 • grupa kosztów - przypisuje koszt do jednej z grup rodzajowych kosztów i jej konta zdefiniowanych przez użytkownika programu (np. paliwa, naprawy, ubezpieczenia, wydatki pracownika itd.)
 • dla rachunków paliwowych - ilość zatankowanego paliwa
 • wartość netto, VAT, brutto
 • rodzaj płatności (np. gotówka, przelew, czek, karta)
 • dla płatności kartami paliwowymi - nr karty paliwowej
 • stan licznika, przy którym dokonano zakupu.

 

W celu umożliwienia wszechstronnej analizy danych każda pozycja kosztowa opisywana jest przez system takimi informacjami jak:

 • numer rejestracyjny oraz marka i typ pojazdu
 • imię i nazwisko pracownika
 • jednostka organizacyjna, w której powstał koszt
 • MPK (centrum kosztowe)
 • symbol rodzajowy kosztu.