FLOTA Pro CFM Zapewniamy

  • Wdrożenie - jesteśmy autorami oferowanych produktów i posiadamy pełne prawa wykonywania zmian, wdrożeń, rozbudowy i dystrybucji.
  • Przyjazność - program stworzono tak, by był prosty i przyjemny w obsłudze. Kontekstowe podpowiedzi, rozwijalne listwy wyboru, kontrola wprowadzanych danych pozwalają na komfortową pracę z oprogramowaniem.
  • Przenośność - wyniki naszej pracy mogą być wykorzystywane w innych programach. Tworzone raporty można zapisywać w wielu formatach EXCEL, WORD, HTML, TXT, CSV.
  • Sieciowość – system zapewnia możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników w sieci komputerowej.
  • Zabezpieczanie danych - wprowadzane dane są automatycznie kontrolowane. Dostęp do danych przez osoby niepowołane ograniczony jest przez system haseł. Program umożliwia definiowanie zakresu uprawnień użytkowników.
  • Szkolenie w zakresie obsługi programu – zapewniamy podręcznik , Help on-line w programie i pełne szkolenie w zakresie obsługi programu.
  • Serwis – zapewniamy stały serwis programu w okresie gwarancji i po jego zakończeniu. W ramach serwisu dostarczamy nowe wersje programu bez dodatkowych kosztów. Zapewniamy nieodpłatne konsultacje telefoniczne, w razie potrzeby kontaktujemy się osobiście.