FLOTA Rent Moduły dodatkowe

 • Możliwość integracji z internetowym modułem zamówień pojazdów (stroną www wypożyczalni)
 • Możliwość integracji z systemem finansowo-księgowym – wymiana danych między systemami
 • Możliwość integracji z drukarką fiskalną
 • Możliwość integracji z systemami GPS – w celu pobierania danych z systemu monitoringu pojazdów

Moduł kasowy

Moduł kasowy jest przeznaczony dla użytkowników systemu Flota RENT. Ułatwia rozliczanie obrotu gotówkowego zarówno w małych jak i wielooddziałowych wypożyczalniach. Moduł kasowy pozwala na ewidencję wszystkich transakcji gotówkowych i wykonywanych za pomocą kart płatniczych oraz szczegółową kontrolę stanu kas.

 • Definicja kas- Moduł umożliwia definicję kas w poszczególnych oddziałach ze wskazaniem typu kasy.
  Można definiować osobne kasy transakcji i osobne kasy depozytów, albo kasy obsługujące wszystkie operacje.
 • Definicja kasjerów- Do każdej z kas można przypisać dowolną ilość kasjerów - czyli użytkowników systemu Flota mających uprawnienia do generowania dokumentów związanych z ewidencją operacji gotówkowych (i kartą płatniczą). Istnieje również możliwość przypisania tego samego operatora do różnych kas. Jest to przydatne w przypadku gdy operator obsługuje kilka kas.
 • Dokumenty- W trakcie fakturowania w systemie Flota RENT, automatycznie generowane są dokumenty KP dla wpłat. System drukuje dokumenty KW dla zwrotów kaucji pieniężnych. Przy wprowadzaniu dokumentu kosztowego (np. zakup płynu do spryskiwaczy) mogą być tworzone dokumenty KW wydania gotówki z kasy.
  Stan w kasie pokazuje raport kasowy. Wygląd dokumentu kasowego może być dostosowany do potrzeb klienta.
 • Raporty kasowe- Stan kasy i całość obrotów pokazuje raport kasowy.
  Każdego dnia, podczas pierwszego generowania dokumentu KP / KW, system automatycznie otwiera raport kasowy na ten dzień w danym oddziale. Stan kasy w chwili otwarcia jest równy stanowi kasy w chwili zamknięcia w dniu poprzednim. W toku codziennej pracy i wprowadzania do systemu informacji o płatnościach, do raportu kasowego dodawane są kolejne zdarzenia (KP i KW). Raport można wydrukować lub zapisać np. w pliku Excel.
 • Fiskalizacja- Moduł obrotu kasowego może współdziałać z oferowanym osobno modułem fiskalizacji w drukarkach fiskalnych.

Moduł "Windykacji miękkiej"

Moduł „Windykacji miękkiej” jest dodatkowym modułem do systemu Flota Rent, przeznaczonego dla wypożyczalni krótko i średnioterminowych pojazdów. Moduł jest zintegrowany z rejestrem faktur sprzedażowych systemu Flota i umożliwia zarządzanie postępowaniami windykacyjnymi.

 • Słownik statusów windykacyjnych- Moduł „Windykacji miękkiej” umożliwia zdefiniowanie słowników windykacyjnych, które będą podstawą do określenia aktualnego statusu każdej sprawy windykacyjnej do niezapłaconych faktur.
 •  Kartoteka windykacji- Kartoteka windykacji jest rejestrem spraw windykacyjnych powiązanych z niezapłaconymi fakturami z rejestru sprzedaży systemu Flota Rent. Kartoteka zawiera podstawowe informacje, tj. dane faktury, termin płatności, kwotę należności, a także sumę dotychczasowych wpłat wykonanych przez płatnika związanych z tą należnością. Informacje o wpłatach są automatycznie pobierane z kartoteki płatności systemu Flota.
  Moduł wyświetla również saldo, czyli różnicę między kwotą należności, a sumą wpłat. Dla pozycji z saldem różnym od zera, moduł wyświetla ilość dni od terminu płatności do dnia dzisiejszego. Pola te są nieedycyjne i stanowią wyciąg z danych z faktury z uwzględnieniem, kto jest płatnikiem podatku VAT i w jakiej części.  
 •  Historia notatek do należności- Do każdej sprawy windykacyjnej operatorzy mogą dodawać nowe notatki i zdarzenia związane z daną sprawą. Wszystkie notatki są dostępne w formie listy, z informacją o dacie zdarzenia, opisie, autorze notatki oraz jej statusie (aktualna / nieaktualna).
 •  Załączniki- Moduł umożliwia załączanie dowolnej dokumentacji do każdej sprawy windykacyjnej (np. pliki w formacie JPG, PDF itp.). 
 •  Kreator wezwań do zapłaty- Moduł zawiera mechanizm tworzenia własnych szablonów pism oraz szablonów maili, np. o charakterze wezwania do zapłaty lub różnego rodzaju przypomnień itp. Wysyłka wiadomości może dotyczyć pojedynczej należności, lub opierać się na mechanizmie seryjnym, czyli wysyła wiadomości grupowo do wielu należności jednocześnie.
  Moduł windykacji jest przygotowany również do wysyłania wiadomości SMS, pod warunkiem że system Flota Rent został zintegrowany z bramką SMS (opcja).  
 •  Raport sald- Raport sald umożliwia wyświetlenie stanu zaległości płatniczych na konkretnie wskazany dzień, dla wskazanego płatnika lub dla wszystkich płatników. Na raporcie sald wyświetlane są tylko te należności, dla których data wystawienia jest mniejsza od wskazanego dnia, a do wyliczania sumy wpłat, są uwzględniane tylko te wpłaty, w których data wpłaty jest mniejsza od wskazanego dnia. Raport umożliwia filtrowanie wg statusu windykacyjnego lub płatnika.