FLOTA Commandor Eksport danych

Wszystkie zestawienia, zarówno standardowe, jak i definiowane przez użytkownika, umożliwiają:

 • przeglądanie danych na ekranie przed wydrukiem
 • wydruk
 • eksport danych.

Zestawienia można zapisywać w formatach:

 • Excel ( *.xls),
 • Rich Text Format ( *.rtf),
 • HTML ( *.htm),
 • tekstowy ( *.csv, *.txt ),
 • QuickReport File ( *.qrp).

Analizy graficzne można:

 • drukować
 • zapisywać do schowka Windows
 • wklejać do dowolnych dokumentów, np. Word.

Wyżej wymienione funkcje umożliwiają łatwe wykorzystywanie danych zapisanych w systemie Flota oraz utworzonych analiz i zestawień w tworzonych przez managerów floty raportach, pismach, sprawozdaniach. Można je wykorzystywać do dalszej, nietypowej obróbki w Excelu lub innych programach.