FLOTA Commandor Nadzór nad eksploatacją

System umożliwia rozliczanie przebiegów i zużycia paliw wykorzystując dane z różnych źródeł:

  • na podstawie stanów licznika podawanych przez pracownika przy tankowaniu paliwa i przekazywanych przez firmę paliwową na specyfikacji do faktury
  • na podstawie stanów licznika i paliwa podawanych przez pracownika na dokumencie rozliczenia okresowego lub karcie drogowej
  • na podstawie danych zaimportowanych z systemu GPS zainstalowanego w pojeździe.

 

Dokument karty drogowej

Dokument ten używany jest tylko przy zastosowaniu drugiego z w/w możliwych układów rozliczeń. Może zawierać:

  • symbol pracownika, numer samochodu, jednostki organizacyjnej, numer rozliczenia, okres rozliczany
  • stan licznika i paliwa na początku i końcu okresu rozliczanego (w tym ewentualnie przejazdy prywatne)
  • dane o załączonych rachunkach za paliwa, oleje, myjnie, parkingi, naprawy itd.

Rozliczenie może być wystawiane za okres dowolnej długości: miesiąc, tydzień, dowolną ilość dni.

 

Rozliczenie bez kart drogowych

Dzięki zastosowaniu unikalnych algorytmów możliwe jest rozliczenie eksploatacji pojazdu na podstawie informacji przekazywanych z systemów kart paliwowych bez wprowadzania żadnych dodatkowych dokumentów lub korzystając z danych dostarczonych przez system GPS.

 

Analiza eksploatacji samochodu

Analiza eksploatacji samochodów zawiera dla wskazanego okresu i samochodów:

  • przebieg pojazdu w okresie
  • rzeczywiste zużycie paliwa, ilość paliwa wg normy, przepał, oszczędność, średnie zużycie paliwa
  • koszty paliwa, inne koszty, koszty ogółem
  • koszt 1 km, średnia cena paliwa.

 

Analizy stanów liczników

W systemie Flota dostępna jest grupa zestawień stanów liczników podawanych w różnych układach. System posiada mechanizmy automatycznej korekty stanów liczników błędnie podanych przez pracowników.

 

Rozliczenie paliw

Dostępne jest pełne rozliczenie ilości paliw zakupionych i zużytych w wielu różnych układach. System wykrywa tankowanie niewłaściwego paliwa dla danego typu pojazdu i zestawia je na raportach. Umożliwia to łatwe wykrywanie przez administratora floty nieprawidłowości w zakresie tankowań.

 

Rozliczenie pracowników

W firmach, które rozliczają przejazdy prywatne pracowników, możliwe jest naliczanie obciążeń za używanie pojazdów do celów prywatnych.