FLOTA Pro CFM Analizy

Analizy i zestawienia – raportowanie

System zawiera szereg zestawień administracyjnych często wymaganych przez klientów flotowych, a także wiele analiz eksploatacyjno-kosztowych floty.

Wszelkie raporty mogą być wykonywane na różnym poziomie szczegółowości z uwzględnieniem wielu kryteriów, m.in.: wg okresu, klienta flotowego, rodzajów kosztów itd.

W przypadku specyficznych wymogów, można tworzyć własne raporty w przyjazny sposób, a następnie zapisywać je w celu późniejszego odczytania.

Każdy raport można wydrukować lub zapisać do pliku (np. XLS, CSV, PDF, JPG, HTML itp.)

 

Analizy i zestawienia – raportowanie

Analizy rentowności (przychody – koszty)

  • Zestawienia porównujące wielkość kosztów utrzymania pojazdów z zafakturowanymi wpływami od klientów flotowych. Umożliwiają szacowanie rentowności najmu lub serwisowania floty pojazdów danego klienta, danej puli, wybranych lub wszystkich pojazdów.
  • Obok standardowych analiz rentowności, operator ma możliwość tworzenia analiz przychodów według własnych potrzeb korzystając z samodzielnie wybranych danych. Przeciągając odpowiednie kolumny w odpowiednie miejsce, można budować własne raporty, a następnie zapisać do widoku lub wyeksportować do pliku.

 

Analizy rentowności (przychody – koszty)