FLOTA Commandor Import danych

W firmach posiadających samochody służbowe coraz powszechniej stosowane są systemy płatności bezgotówkowych za tankowane paliwo, autostrady itp. Pracownik wyposażony zostaje w kartę umożliwiającą mu tankowanie paliwa i korzystanie z innych usług na stacjach benzynowych firm BP, ORLEN, STATOIL, SHELL, LOTOS, UTA, DKV lub innych bez płacenia gotówką. W znacznym stopniu zwalnia to firmę z rozliczania zaliczek i zwrotów gotówki za dokonane zakupy. Firma otrzymuje zbiorczą fakturę z wykazem wszystkich tankowań. Taka specyfikacja może być analizowana przez program.

Program umożliwia importowanie elektronicznych specyfikacji do faktur serwisów FORD, FIAT, VOLKSWAGEN, TOYOTA, SKODA itp., sieci oponiarskich, firm ubezpieczeniowych i leasingowych.

Program automatycznie, prawidłowo przypisuje importowane transakcje do samochodu, pracownika, jednostki organizacyjnej, grupy kosztów.

Na podstawie zgromadzonych w programie danych o samochodach automatycznie tworzony jest podział (opisanie) faktury z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • koszty, za które można odliczać podatek VAT w 100%, 50%
  • podział kosztów według jednostek organizacyjnych
  • podział kosztów wg centrów kosztowych (MPK)
  • podział kosztów związanych z podatkiem dochodowym (75% lub 100% odliczenia VAT).

Zapewniamy pomoc we wdrożeniu współpracy programu z systemem kart paliwowych.
Najczęściej nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zakupów gotówkowych realizowanych na stacjach innych firm. Są one nanoszone ręcznie do programu.