FLOTA Commandor Zestawienia administracyjne

System Flota Commandor c/s zawiera bogaty zestaw raportów ułatwiających administrowanie flotą pojazdów w różnych aspektach.

Automatycznie przypomina o datach badań technicznych, przeglądach, końcu ubezpieczeń za pomocą zestawień lub wysyłania e-maili lub SMS-ów.

Raporty o stanie i ruchu pojazdów

Program umożliwia śledzenie stanu i ruchu samochodów na raportach:

 • stan samochodów wg rodzajów samochodów
 • stan samochodów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
 • samochody przyjęte na stan w podanym okresie
 • samochody zdane w podanym okresie
 • aktualny przydział pojazdów
 • historia zmian przydziałów pojazdów.
flota samochodowa

Zestawienia wyposażenia pojazdów

Program umożliwia ewidencję wyposażenia standardowego i ponadstandardowego. Tworzone są zestawienia:

 • wyposażenie zainstalowane na samochodach
 • zestawienia samochodów posiadających wyposażenie z określonych grup wyposażeń (np. pojazdy posiadające radia)
 • wyposażanie zakupione lub zlikwidowane w danym okresie.
zestawienia administracyjne

Zestawienia opon

 • wykaz opon założonych na pojazdy i w zapasie sezonowym
 • inwentura opon wg marek, rodzajów i sposobu użytkowania
 • pojazdy bez danych o oponach.

Nadzór nad badaniami technicznymi i przeglądami

Program prowadzi nadzór nad badaniami technicznymi i przeglądami okresowymi samochodów w układach:

 • wg harmonogramu badań technicznych
 • wg zapasu km do przeglądu okresowego
 • wg jednostek organizacyjnych i okresu
 • automatycznie przypomina o końcu ważności badań rejestracyjnych i polis ubezpieczeniowych
 • wysyła pracownikom e-mail lub SMS z przypomnieniem.

Nadzór nad ubezpieczeniami i szkodami ubezpieczeniowymi

Program automatycznie przypomina:

 • o końcu ubezpieczeń OC, AC, NW oraz umożliwia tworzenie zestawień
 • o ubezpieczeniach OC, AC, NW kończących się w podanym okresie
 • o ilości szkód z rozbiciem na działy, pojazdy, pracowników itd.
 • o rozliczeniach kosztów likwidacji szkód wg rachunków w porównaniu z odszkodowaniem.

Raporty dla ochrony środowiska

Program oblicza opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z aktualnymi przepisami:

 • rozliczenie firmy wg obowiązującego wzoru
 • zestawienie szczegółowe opłat za poszczególne samochody
 • koszty opłat za spalanie paliw dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.