FLOTA Commandor Dane podstawowe

System umożliwia ewidencję, szybkie odszukiwanie, przeglądanie, drukowanie i eksportowanie danych o:

 • poszczególnych samochodach - np. nr rejestracyjny, inwentarzowy, nr nadwozia, nr dowodu rej., książki pojazdu, data przeglądu, nr karty paliwowej, dane o ubezpieczeniu OC, AC, NW, leasingu itd.
 • markach i typach samochodów - dane techniczne, normy zużycia paliwa, różne typy napędu, norma Euro itd.
 • wyposażeniu samochodów - nazwa i grupa wyposażenia (radia, telefony itp.), data instalacji i zdania itd.
 • pracownikach - symbol kadrowy, nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna, adres, konto księgowe itd.
 • przydziałach samochodów poszczególnym pracownikom w różnych okresach czasu oraz wydruk protokołów przekazania pojazdów pracownikom
 • podziale organizacyjnym - spółki, działy, piony, biura regionalne itd.
 • wystawcach rachunków - dane firm będących wystawcami faktur za paliwa, części i usługi
 • szkodach ubezpieczeniowych (wypadkach, stłuczkach, kradzieżach itd.), ich kosztach i sposobie likwidacji
 • ewidencji opon założonych, wolnych, na zapasie sezonowym
 • wszelkiego rodzaju kosztach
 • kartach drogowych i rozliczeniach okresowych, o ile są używane w firmie.