FLOTA Commandor Zestawienia definiowane

W programie dostępny jest edytor zestawień. Użytkownik programu może dzięki niemu tworzyć zestawienia wg własnych potrzeb.

Dostępny jest kreator ułatwiający tworzenie raportów. W kolejnych krokach odpowiadamy na pytania:

  • na podstawie jakich danych ma być tworzony raport,
  • jak ma wyglądać raport (lista, formularz, tabela, etykietki itp.)
  • jakie dane i w jakiej kolejności mają być na nim umieszczone
  • jakie tytuły, nagłówki, podsumowania, stopki mają być umieszczone
  • jakie czcionki mają być zastosowane itd.

Tworzenie zestawień odbywa się metodą graficzną "przeciągnij i puść". Użytkownik ma pełną kontrolę nad rozmieszczeniem danych i opisów na kartce papieru.

Utworzone szablony zestawień można zapisywać do późniejszego wykorzystania. Zapisane szablony pojawiają się jako pozycje menu programu i mogą być uruchamiane w taki sam sposób jak standardowe raporty dostarczane przez producenta.

Wszystkie zestawienia, raporty i analizy mogą być przeglądane na ekranie monitora, drukowane lub przekazywane do programów Excel, Word i innych programów w postaci plików *.xls , *.rtf, *.wmf, *.txt, *.csv , *.htm.