FLOTA Commandor Konfiguracje

Program jest profesjonalnym narzędziem wspomagającym zarządzanie flotą samochodów.
Pomaga w prowadzeniu nadzoru nad eksploatacją samochodów i umożliwia wszechstronną analizę kosztów.

FLOTA Commandor c/s umożliwia prowadzenie ewidencji danych o samochodach, ich użytkownikach i jednostkach organizacyjnych, w których pracują. Prowadzi ewidencję faktur za paliwo, naprawy, parkingi, ubezpieczenia itp. oraz innych dokumentów rozliczenia samochodu. Program umożliwia wykonywanie analiz i sprawozdawczości finansowej na różnym poziomie szczegółowości.

Szczególnie wygodna jest możliwość współdziałania programu z systemami rozliczeń bezgotówkowych za płatności dokonane kartami paliwowymi BP Plus, Flota Orlen, euroShell, Routex na stacjach paliw BP, Statoil, Orlen, Shell. Program czyta i analizuje elektroniczną postać takich faktur oraz właściwie przypisuje koszty do samochodu, jednostki organizacyjnej, pracownika i grupy kosztów bez konieczności informowania firmy paliwowej o zmianach w przydziałach samochodów.

Korzystanie z systemu kart paliwowych daje Użytkownikom systemu dodatkową wygodę, ale nie jest konieczne, by wykorzystać pełne możliwości programu.

Wszystkie zestawienia i analizy wykonywane są zgodnie z aktualnymi przepisami.

Program może działać na pojedynczym komputerze lub jednocześnie na wielu stanowiskach połączonych w sieci komputerowej lokalnej lub rozległej (np. oddziały firmy w całym kraju). System może pracować w oparciu o bazy danych:

  • ORACLE,
  • MS SQL,
  • POSTGRESQL.