FLOTA Commandor Księgowanie

Przekazywanie danych z systemu Flota Commandor c/s do systemów finansowo-księgowych może odbywać się w dwojaki sposób:

  • przez przekazywanie utworzonych zestawień (druk, Excel itp.), np. raportu opisującego fakturę importowaną z systemu kart paliwowych
  • przez przekazywanie dekretów poleceń księgowań zgodnych z zadeklarowanym planem kont (tekstowe zbiory transakcyjne lub tworzenie perspektyw SQL)

Program umożliwia przekazywanie danych o kosztach do (oraz z) komputerowych systemów finansowo-księgowych lub modułów F-K systemów zintegrowanych takich jak np. SAP.

Na bazie modułu standardowego, moduł księgowań dostosowywany jest dla konkretnych systemów księgowych i planów kont zgodnie z wymaganiami Użytkownika. Dostępny jest na zamówienie.